Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Національної академії аграрних наук України

Про УЛ ДСС

Уладово-Люлинецька ДСС займається підтриманням і поліпшенням районованого сорту цукрових буряків Уладівський однонасінний 35. Відтворенням компонентів сумісних гібридів дослідних господарств мережі ІБКіЦБ Уладово-Верхняцький ЧС 37 і Рамзес, а також компоненту гібриду Слов’янський ЧС 94 виведеного УЛДСС і Інститутом польових та овочевих культур (м. Нові Сад, Югославія).

Пріоритетними напрямками діяльності станції є:  

  • Створення нових високопродуктивних гібридів цукрових буряків з високим потенціалом продуктивності, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією.
  • Розроблення принципово нових ресурсо- та енергозберігаючих та біоадаптивних технологій та оригінальних елементів вирощування цукрових буряків з метою максимального використання генетич­ного потенціалу сучасних гібридів та вирощування гібридного насіння.
  • Наукове обґрунтування бурякових сівозмін, зі скороченими ротаціями, чергування культур у них, систем обробітку ґрунту, удобрення, захисту від шкідників, хвороб і бур’янів.
  • Вивчення впливу передпопередніх культур на мікробіологічні, агрохімічні властивості ґрунту та зміни його фітосанітарного стану.
  • Шляхи використання енергоресурсів, накопичених рослинами (міскантусом, свічграсом, енергетичною вербою) завдяки фотосинтезу – біопаливо.
  • Створення нових зернових, зерно­фуражних та овочевих сортів гороху з потенціалом продуктивності 55-65 ц/га, вмістом білку 24-26%, з високими технологічними показниками, та забез­печення споживачів оригінальним насінням.
  • Первинне та елітне насінництво зернобобових, зернових, круп’яних культур та реалізація насіння в зоні діяльності станції.
  • Консультативні та маркетингові послуги.

 

Директор: Браницький Юрій Юрійович

Заст. директора з наукової роботи: Суслик Лілія Олександрівна