Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Національної академії аграрних наук України

Про УЛ ДСС

Уладово-Люлинецька ДСС займається підтриманням і поліпшенням районованого сорту цукрових буряків Уладівський однонасінний 35. Відтворенням компонентів сумісних гібридів дослідних господарств мережі ІБКіЦБ Уладово-Верхняцький ЧС 37 і Рамзес, а також компоненту гібриду Слов’янський ЧС 94 виведеного УЛДСС і Інститутом польових та овочевих культур (м. Нові Сад, Югославія).

Пріоритетними напрямками діяльності станції є:  

  • Створення нових високопродуктивних гібридів цукрових буряків з високим потенціалом продуктивності, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією.
  • Розроблення принципово нових ресурсо- та енергозберігаючих та біоадаптивних технологій та оригінальних елементів вирощування цукрових буряків з метою максимального використання генетич­ного потенціалу сучасних гібридів та вирощування гібридного насіння.
  • Наукове обґрунтування бурякових сівозмін, зі скороченими ротаціями, чергування культур у них, систем обробітку ґрунту, удобрення, захисту від шкідників, хвороб і бур’янів.
  • Вивчення впливу передпопередніх культур на мікробіологічні, агрохімічні властивості ґрунту та зміни його фітосанітарного стану.
  • Шляхи використання енергоресурсів, накопичених рослинами (міскантусом, свічграсом, енергетичною вербою) завдяки фотосинтезу – біопаливо.
  • Створення нових зернових, зерно­фуражних та овочевих сортів гороху з потенціалом продуктивності 55-65 ц/га, вмістом білку 24-26%, з високими технологічними показниками, та забез­печення споживачів оригінальним насінням.
  • Первинне та елітне насінництво зернобобових, зернових, круп’яних культур та реалізація насіння в зоні діяльності станції.
  • Консультативні та маркетингові послуги.

 

Директор: Браницький Юрій Юрійович

Заст. директора з наукової роботи: Суслик Лілія Олександрівна

Офіційна інформація (фінансові результати)

Фінансова звітність суб'єктів господарювання мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України). Баланс та Звіт про фінансові результати за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки

Історія розвитку

Селекційна станція зродилася в основній бурякосійній зоні, де було організовано також вперше в Україні насінництво цукрових буряків. Перше спеціалізоване насіннєве господарство з цукрових буряків було створене у 1850 р. в Калинівці (Винницька область). Щорічне виробництво насіння у ньому досягало 512 ц. У 1880-і роки виробляли насіння переважно сортів Вільморена (білий та рожевий), Клейнванцлебен, Кнауера і Український. Площа під висадками цукрових буряків, наприклад у 1887 р. становила 839 десятин, отримали врожай насіння 85 пудів з десятин. Кількість бракованих маточних буряків досягала 41%, добір проводився в основному за зовнішніми ознаками листків, формі коренеплодів, потім по питомої масі вирізок з них. Відповідно до інформації Е.Ю. Заленського (за М.І. Орловським, 1973), селекційна станція в Подільській губернії була створена у 1875 р. нащадками графа Р.А. Потоцького Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція була організована цукрозаводчиками у 1888 р.
У 1900 р. зі збільшенням обсягів виробництва і експорту насіння цукрових буряків німецькою фірмою Клейнванцлебен (братами Раббети і Гізеке) у м. Вінниця було збудовано насіннєвий завод. В сезон 1913/1914 р. на цьому заводі переробляли 96 тис. центнерів насіння буряків.
Як відомо, після Великої Жовтневої революції, у період громадянської війни запаси насіння цукрових буряків, особливо найбільш цінне насіння селекційних матеріалів, повністю вичерпалися. У 1920 р. націоналізуються усі приватні селекційні станції і насіннєві господарства, які збереглися до того часу. У 1920 році Л.Л. Семполовський був призначений директором УЛДСС (залишився на цієї посаді до 1930 р.). Це сприяло розвитку селекції та насінництва цукрових буряків. Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція збільшила обсяги селекційно-насінницьких робіт. Слід підкреслити, що найбільшу кількість переданих виробництву маточного насіння (порівняно з іншими дослідно-селекційними станціями) Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція відпустила, наприклад, у 1927 р., коли частка сортів цієї станції становила 54% від загальної кількості маточного насіння по СРСР.
Сорт станції У1030 у 1930 р. був прийнятий як Всесоюзний стандарт при сортовипробуванні цукрових буряків.
Драматичними для станції були роки Великої вітчизняної війни (1941-1944 рр.). Німецькі війська окупували Уладово-Люлинецьку дослідно-селекційну станцію 18 липня 1941 р., зайняли науковий корпус, були знищені деякі лабораторні обладнання, інші наукові матеріально-технічні засоби, елітне насіння, пошкоджені на значній площі селекційно – насінницькі посіви.

Цікаві видання

"Цукрові буряки"

журнал буряківників та цукровиробників України

Агропромислове виробництво "Полісся"

теоретичні, аналітичні та методичні статті з актуальних питань аграрної науки

Збалансоване природо - користування

журнал з актуальних проблем екології та природокористування

Нацпроект "Відроджене скотарство"

науково-технічний бюлетень ІЖ НААН